wybierz język

Unia Europejska

Zapraszamy do zapoznania się z historią i dokonaniami naszej firmy. Szczególnie polecamy zaznajomić się z ofertą.

Spółka Holstar powstała w 1995 roku.
Gospodarujemy na obszarze około 1000 ha ( 300 ha stanowią ziemniaki) i oferujemy do sprzedaży wysokiej jakości płody rolne m.in. ziemniaki, pszenicę, rzepak, żyto, jęczmień. Każdego roku oferujemy do sprzedaży około 15 000 ton ziemniaków zarówno konsumpcyjnych jak i dla przemysłu przetwórczego. Wszystkie nasze produkty charakteryzują się wysokimi walorami smakowymi i jakościowymi.


Wykonanie: Planfirm.pl
Przedsiebiorstwo realizuje projekt pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby przedsiębiorstwa Holstar Sp. z o. o. w Pęzinie"

Celem głównym projektu jest uniezależnienie dostaw energii w zakładzie od jednego konwencjonalnego źródła energii.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu:
1) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 37,31 MWhe/rok; 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 30,30 ton równoważnika CO2

Całkowita wartość projektu: 241 296,48 zł
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: kwota 127 514,40 zł.